Pouť 12. června 2022

Dne 12. 6.2022 proběhla již tradiční pouť U svatého Antonína .V poledne se pořádala mše v kapli svatého Antonína a poté následovala pouťová zábava pro děti i dospělé. Pouťové odpoledne zahájil bratr zesnulého Miloslava Šimka, Rudolf Šimek.Počasí přálo, jídlo a pití výtečné. Zábava probíhala až do večerních hodin. Jako tradičně se pouť U svatého Antonína povedla.

FOTO: viz. zde

Pouť U svatého Antonína, 16. června 2019

Již tradiční pouť U sv .Antonína proběhla dne 16. června 2019. Zahájení provedla paní Šimková, Ruda Šimek, Milan Wagner a Pepa Fousek. I když ráno počasí vypadalo, že při nás svatí nestojí, nakonec se nad námi slitovali…a zařídili přívětivý den. Všem zúčastněným děkujeme za báječnou atmosféru a těšíme se na příští pouť.

Ukázka kovbojského umění „Jimmy“ Miroslava Magury.